metalnekrunice

I pored sve veće zastupljenosti bezmetalnih kruna, metalokeramičke krune su i dalje čest izbor, kako iz ekonomskih razloga tako i zbog odličnih dosadašnjih rezultata. Osnova metalokeramičke krunice je metalna(legura) i ona se može raditi i od zlata i titanijuma Spoljni (vidljivi) deo krune je keramički. .Nedostatak ove krune uočava se prilikom povlačenja desni,kada metalni rub postaje vidljiv,odnosno sve češće se dokazuje alergija na legure. Zlato je biokompatibilno tako da su krune na zlatu odličan izbor.

Metalokeramički mostovi se izrađuju kod nedostatka jednog ili više zuba.Kad raspored preostalih zuba omogućava da se putem mostova na njih oslone zubi koji nedostaju, preostali zubi se bruse i izrađuje se metalna konstrukcija na koju se onda slaže i peče keramika.Nosači mosta mogu biti i implantati.Rad se trajno cementira-ne skida se.