Parodontopatija je oboljenje potpornog aparata zuba. Pored karijesa ovo je najrasprostranjenije oboljenje ljudskog roda. Najčešća promena koja se dešava u potpornom aparatu zuba(parodoncijumu) jeste upala desni koja može da se proširi i na druge delove parodoncijuma. Usled toga, desni se povlače i zubi ostaju ogolićeni pa izgledaju kao da su izduženi.

Parodontologija2Parodontopatiju uglavnom izazivaju mikroorganizmi zubnog plaka (naslage na zubima). Postoje i drugi činioci koji utiču na brzinu i tok razvoja bolesti: zubni kamenac, anatomske anomalije, loše navike, loši stomatološki radovi  i opšta oboljenja.
ParodontologijaNastanak parodontalnog džepa je nepovratni proces koji se redovnim posetama stomatologu može zaustaviti ili usporiti.
Lečenje parodontopatije podrazumeva niz mera koje se primenjuju u dužem vremenskom periodu.

U prvoj fazi vrši se saniranje upale parodoncijuma i ona obuhvata uklanjanje zubnog plaka, uklanjanje zubnog kamenca i konkremenata, edukaciju pacijenata u cilju boljeg održavanja oralne higijene i kontrolne preglede. U nastavku terapije pažnja se usmerava na sanaciju parodontalnih džepova.

Uznapredovala parodontopatija sa izraženim parodontalnim džepovima može zahtevati i hiruršku intervenciju koja se obavlja u lokalnoj anesteziji (režanj operacija). Budući da je hronična upala parodonta bolest koja uzrokuje gubitak kosti i okolnog tkiva , u toku operacije se ta kost nadoknađuje biokompatibilnim materijalima (veštačka kost) Bio-oss i Bio-Gide da bi se izgubljeno koštano i okolno tkivo obnovilo. Ovi se zahvati zovu guided tissue regeneration (GTR) ili vođena regeneracija tkiva ili guidedbone regeneration (GBR) ili vođena regeneracija kosti.

Laser
U našoj ordinaciji  problemu parodontopatije prilazimo i na jedan nov i efikasan način. Pored svih navedenih terapijskih procedura koristimo i tvrde lasere.
Primenom tvrdih lasera Er,Nd-yag, posle više godina iskustva, pacijentima preporučujemo  sveobuhvatnu terapiju koja daje odlične rezultate.