Augmentacija grebena (povećanje viličnog grebena) i sinus lift

Alveolarni greben, deo vilice u kojem se nalaze korenovi, resorbuje sta ovo znaci se ako postoji parodontopatija ili posle vađenja zuba. Pri ugradnji implatata potrebno je obezbediti dovoljnu visinu i širinu grebena tako da je to najčešća indikacija i ovo  za ovu intervenciju.
Sinus lift je oralno hirurška procedura kojom se povećava visina kosti u gornjoj vilici. Često korenovi gornjih bočnih zuba ulaze u sinus. Posle vađenja ovih zuba ostaje mala visina kosti što predstavlja problem za ugradnju implantata.

Augmentacija grebena (povećanje viličnog grebena) i sinus lift2 Augmentacija grebena (povećanje viličnog grebena) i sinus lift