Bezmetalne krunice su estetski najsavršenije nadoknade.Cirkonijum-dioksid i Litijum-disilikat su materijali koji su poslednjih godina napravili pravu revoluciju u stomatologiji. Prelamanje svetla i transparentnost ovih materijala su veoma slični prirodnim zubima. Cirkonijum je jedan od najtvrđih metala koji se koristi u savremenim tehnologijama.Propušta svetlost kao i prirodni zubi te su krune od ovog materijala posebno pogodne kada se ne rade svi prednji zubi.Takođe,ne postoji bojazan da će se videti metalni rub prilikom povlačenja desni,kao kod metalokeramičkih kruna. Ove krunice su u potpunosti preuzele primat u odnosu na krune sa metalnom osnovom.

Bezmetalne cirkonijumske zubne krunice preporučujemo svim pacijentima koji mogu da ih priušte, jer poseduju izuzetnu biokompatibilnost(ne javljaju se alergijske reakcije), fizičke karakteristike i estetiku. Pacijenti se često odlučuju i za kombinaciju bezmetalnih cirkonijumskih krunica u prednjim regijama vilica i metalo-keramičkih porcelanskih krunica u zadnjim regijama vilica.

Mostovi su fiksne zubne nadoknade koje se sastoje od više spojenih krunica i premošćavaju bezube prostore u vilici.Nosači mosta mogu biti postojeći zubi ili implantati.