USLUGE

Proteze

Proteze

Konzervativna stomatologija

Konzervativna stomatologija

Stomatološka protetika

Stomatološka protetika

Okluzalni splintovi i štitnici za zube

Okluzalni splintovi i štitnici za zube

Dečija i preventivna stomatologija

Dečija i preventivna stomatologija

Parodontologija3

Parodontologija

Keramičke fasete

Keramičke fasete

metalnekrunice

Metalo keramičke krunice i mostovi

Bezmetalne krunice i mostovi

Bezmetalne krunice i mostovi

Beljenje zuba

Beljenje zuba

Untitled

Lečenje kanala korena zuba

Kompozitne fasete (ljuspice)

Kompozitne fasete (ljuspice)

Kompozitne (bele) plombe

Kompozitne (bele) plombe

Estetska stomatologija

Estetska stomatologija

NAŠ TIM

dr Aleksandar Ćiric

dr Aleksandar Ćiric

spec. oralne hirurgije

Dr Aleksandar Ćirić rođen je 1970.god. u Pirotu.Diplomirao je na stomatološkom odseku medicinskog fakulteta u Nišu,2000god.Tokom studiranja bio je Predsednik centra za naučno-istraživački rad studenata na stomatološkom odseku i potpresednik na medicinskom fak. od 1993. do 1998.god.Po završenom stažu 2001.god. zapošljava se u stomatološkoj službi Doma zdravlja Pirot. 2oo4-te godine upisuje Magistarske studije na medicinskom fak.,odsek stomatologija u Nišu, iz oblasti oralne hirurgije.Specijalizaciju iz Oralne hirurgije završava 2008.god. na klinici za stomatologiju u Nišu. Član je sekcije oralnih hirurga I implantologa Srbije. Od 2004.god. član Predsedništva i jedan od osnivača ``Serbian Oral Laser aplication society``.
Predavač po pozivu:
-Promodentis 2006. Novi Sad
-Medicinski fak. Niš ,2006 ;2007. iz oblasti primene Tvrdih lasera u stomatologiji.

dr Vesna Ćirić

dr Vesna Ćirić

spec. dečije i prev. stomatologije

Dr Vesna Ćirić je rođena u Ćupriji,oktobra 1970.god.Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 1998. god. Staž i specijalističke studije iz dečije i preventivne stomatologije završava na Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu 2002.godine.Od 2003 do 2011. god. radi paralelno u privatnoj ordinaciji ``Marmil dent`` na Vračaru u Beogradu i Domu zdravlja ``Dr Milutin Ivković`` na Paliluli u Beogradu.Član je specijalističkog tima ordinacije SVETI SAVA je od 2011.god.

dr Svetozar Ćirić - Osnivač

dr Svetozar Ćirić - Osnivač

spec. protetike

dr Svetozar Ćirić rođen je decembra 1941.god. u Pirotu, diplomirao je 1968.god. na stomatološkom fakultetu u Beogradu. Iste godine se zapošljava u Medicinskom centru-Pirot.Stomatološku protetiku je specijalizirao na univerzitetu u Nišu i Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu.Specijalizaciju završava 1979.god.Po završetku specijalizacije postaje nacelnik stomatološke službe a 1990.god. direktor Doma zdravlja medicinskog centra u Pirotu.Nakon nekoliko godina biva imenovan na mesto stručnog rukovodioca stomatološke službe Zdravstvenog centra u Pirotu.Mentor je za stomatološku protetiku Stomatološkog fakulteta u Beogradu i član implantološke sekcije Srbije.Nosilac je priznanja „Zaslužni doktor“medicine i stomatologije za 2000.god. koje mu je dodelilo Srpsko lekarsko društvo-podružnica Pirot.Nakon odlaska u penziju osniva Stomatološku ordinaciju „Sveti Sava“ sa idejom da svoje bogato iskustvo i stručno znanje primeni i u privatnoj praksi. Predsednik je podružnice Pirot,društva za negovanje tradicije oslobodilačkih ratova Srbije do 1918.god.
Predsednik kulturno-umetničkog društva Pirot od 1990.god. do 1995.god.

dr Petar Sokolović

dr Petar Sokolović

doktor stomatologije

Dr Petar Sokolović je rodjen u Pirotu 1985. godine.Diplomirao je na stomatološkom odseku Medicinskog fakulteta u Nišu 2011. godine.Posle obavljenog jednogodišnjeg staža u Domu zdravlja Pirot i polaganja državnog stručnog ispita samostalno pokreće stomatološku ordinaciju koja od juna 2018. godine postaje deo Laser Implant Centra Ćirić.

Dragana Kostić

Dragana Kostić

stomatološka sestra

Dragana Kostić je rođena u Pirotu 1991.godine.Srednju medicinsku školu u Zaječaru,smer stomatološka sestra,završava 2010.godine.Nakon završetka srednje škole upisuje Visoku medicinsku školu u Ćupriji na kojoj diplomira 2014.godine.Posle diplomiranja i stažiranja polaže stručne ispite u Pirotu i Beogradu.Član tima Laser Implant Centra Ćirić od 2018.godine.

Dr Ivana Jovanović

Dr Ivana Jovanović

specijalista ortopedije vilica

Dr Ivana Jovanović završila je Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu 1997.Specijalizaciju ortopedije vilica uspešno završava 2003 u Beogradu.Edukaciju iz oblasti fiksnih ortodontskih aparata završila na VMA 2005.godine,
edukaciju tehnike pravog luka u terapiji fiksnim ortodontskim aparatima prof Milačića 2005.godine,kao i napredni kurs tehnike pravog luka.Učesnik brojnih edukacija iz oblasti ortopedije vilica,dijagnostike i raznih tehnika u sprovodjenju terapije fiksnim,mobilnim i funcionalnim ortodontskim aparatima(monoblok,twin blok, M blok).Uvodni kurs Tvidove tehnike doktora Stonera završava 2011.godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.Edukacija iz oblasti korišćenja samoligirajućih breketa u fiksnoj ortodonciji,kao i početni kurs Demon Sistema 2018 god., kao i kurs o terapiji i ortodontskom tretmanu odraslih pacijenata.Deo tima Laser Implant Centra Ćirić od 2018.godine

Mapa

Nalazimo se u Zip centru.