Kids-Dentist-San-Antonio-e1406769483397Uspeh u radu sa decom, zavisi od uzrasta deteta, psihofizičkog razvoja, pripremljenosti deteta za stomatološku intervenciju, stava i odnosa stomatologa i stomatološkog tima prema detetu i pratiocima, od sredine i ambijenta pri radu.
Veoma je važno da prva poseta stomatologu bude pozitivno iskustvo za vaše dete.

dete

Najvažniju ulogu u pripremi vašeg deteta imate baš vi. Deca se ne rađaju sa strahom od stomatologa već ga stiču kroz negativno iskustvo.

Pričajte sa svojim detetom o vašoj poseti stomatologu kao o pozitivnom i interesantnom iskustvu. Pričajte na način koji će ono razumeti, izbegavajte reči kao što su „bušenje“, „igla“, „bol“. . . Mi koristimo reči „pčelica“, „crvić“, „vodica za uspavljivanje zubića“. . .

Objasnite tok pregleda, kažite mu da će doktor „brojati“ i „oprati“ zubiće. Igrajte se „zubara“ sa svojim detetom kod kuće, izbrojte mu zube a onda dozvolite i njemu da bude „zubar“. Dajte mu dobar primer, perite zube redovno i radite to zajedno.

Ako ste uplašeni i zabrinuti, vaše dete će to osetiti. Budite opušteni i mirni, neka vaše dete zna da rado posećujete svog stomatologa.

  Detetu recite da će zubar biti nežan dok mu bude popravljao zubić.

dete1

Nikako ne koristite odlazak stomatologu kao kaznu! Ne dozvolite da neko priča negativna iskustva o stomatolozima pred detetom. Nemojte da pridajete mnogo značaja odlasku kod stomatologa, pričajte opušteno o tome